Färjeläge 11 och 12

Peab har fått uppdraget att bygga färjeläge 11 och 12 i Trelleborgs Hamn. Byggstart äger rum i juni 2020 och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

För att bygga ut hamnen ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav. Det görs med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten och som stabiliseras och asfalteras för att bli en del av det nya hamnområdet. Färjeläge 11 och 12 blir 250 meter långa vardera. Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet.

Projektet har stort miljöfokus och i byggskedet arbetar Peab för att minimera miljöpåverkan bland annat genom de egenutvecklade produkterna ECO-Betong och ECO-Asfalt. ECO-Asfalt minskar till exempel koldioxidutsläppen med cirka 63 procent jämfört med traditionell asfalt. Stora delar av transporterna som kommer att användas drivs av HVO-diesel som är förnybart och hållbart. Stålleveranser, som är en betydande del i projektet, kommer mestadels att transporteras via järnväg och båt.