Utveckling av hamnen

Trelleborgs Hamn bygger för framtiden
Trelleborgs Hamn realiserar nu Vision 2025 och utbyggnaden och flytten mot sydost är i en expansiv fas. Byggandet av färjeläge 13 och färjeläge 14 är i full gång. Förutom nämnda lägen planerar Trelleborgs Hamn AB investera i och bygga ytterligare två nya färjelägen, nya ytor, överfart järnväg, nytt hamnkontor, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan.

Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats för Kuststad 2025, som är ett stadsutvecklingsprojekt i Trelleborgs kommun. Kuststad 2025 gör det möjligt för staden och hamnen att växa och utvecklas, sida vid sida. När hamnen flyttar får staden åter kontakt med havet och möjliggör utvecklingen av Trelleborgs nya stadsdel Sjöstaden på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad med plats för minst 4 000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service. 

Läs mer om projektet Kuststad 2025 här https://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/stadsbyggnadsprojekt/pagaende-projekt/kuststad-2025/

Hamnflytten innebär flera miljöfördelar
När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg till de nya lägena i sydost innebär det stora fördelar ur miljösynpunkt, bland annat för luftkvaliteten. Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet vilket är av stor vikt för Skandinaviens största RoRo-hamn med cirka 10 700 ankomster och avgångar per år. Flytten kommer också att möjliggöra bättre logistik på hamnområdet.

Ny animerad film

Se Trelleborgs Hamns nya animerade film om hur hamnen kan tänkas se ut om några år. Filmen vänder sig till alla som är intresserade av att veta varför vi bygger ut och flyttar hamnen mot sydost och hur den kan komma att se ut om några år. Häng med oss in i framtiden och se själv!