Utveckling av hamnen

Trelleborgs Hamn bygger för framtiden
Trelleborgs Hamn realiserar nu Vision 2025 och utbyggnaden och flytten mot sydost är i en expansiv fas. Byggandet av färjeläge 13 och färjeläge 14 står nu klara. Peab, som fått uppdraget att bygga färjeläge 11 och 12 samt sidoramp i färjeläge 10, är i full gång med arbetet som beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. Nytt hamnkontor, överfart järnväg, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan är andra aktiviteter som Trelleborgs Hamn AB planerar att investera i.

Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats för Kuststad 2025, som är ett stadsutvecklingsprojekt i Trelleborgs kommun. Kuststad 2025 gör det möjligt för staden och hamnen att växa och utvecklas, sida vid sida. När hamnen flyttar får staden åter kontakt med havet och möjliggör utvecklingen av Trelleborgs nya stadsdel Sjöstaden på ett attraktivt och centralt läge i Trelleborgs stad med plats för minst 4 000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service. 

Läs mer om projektet Kuststad 2025 här https://www.trelleborg.se/bygga-bo-miljo/stadsutvecklingsprojekt/kuststad-2025/

Hamnflytten innebär flera miljöfördelar
När fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg till de nya lägena i sydost innebär det stora fördelar ur miljösynpunkt, bland annat för luftkvaliteten.

  • Vi kommer att kunna ta emot större, effektivare och modernare fartyg med den senaste miljötekniken. Det kommer bli minskade utsläpp av kväve och svavel när vi har fartyg som drivs miljövänligt.

  • Flytten till de nya lägena görs också i syfte att korta tiden och öka säkerheten vid manövrering av fartygen inom hamnområdet vilket är av stor vikt för Skandinaviens största RoRo-hamn med cirka 30 ankomster och avgångar per dygn.

  • Flytten kommer också att möjliggöra bättre intern hamnlogistik och mer koncentrerad verksamhet vilket minskar körsträckorna både för externa och interna fordon. Detta ger minskade kväve- och koldioxidutsläpp.

  • När hamnverksamheten flyttas ut åt sydost kommer bullret att minska i de centrala delarna av Trelleborgs stad.

  • Det blir en modern hamn där vi kan använda och tillämpa bästa tillgängliga miljöteknik för exempelvis förnybar energi, belysning, dagvatten och avfallshantering.


Film om hamnutvecklingen

Se Trelleborgs Hamns nya animerade film om hur hamnen kan tänkas se ut om några år. Filmen vänder sig till alla som är intresserade av att veta varför vi bygger ut och flyttar hamnen mot sydost och hur den kan komma att se ut om några år. Häng med oss in i framtiden och se själv!