Energi

Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande arbete för ett effektivare resursutnyttjande. Inom detta område finns tydliga besparingsmål uppsatta för de kommande åren. Exempel på viktiga åtgärdsområden: 

  • övergång till 100 % förnybar el innebär att CO2-utsläppen från el är i princip 0
  • moderna armaturer, övergång till LED-ljus och belysningsstyrning vid kajer/planer) har gett betydande besparingar i energiåtgång och utsläpp av växthusgaser
  • biogas är den primära energikällan för uppvärmning
  • laddinfrastruktur för elfordon
  • solcellsanläggning som ska täcka minst en fjärdedel av energibehovet i den nya hamnen anlades 2020

Energianvändning
(Klicka på resp. diagram för att förstora)