Energi

Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande projekt för ett effektivare resursutnyttjande. Inom detta område finns tydliga besparingsmål uppsatta för de kommande åren.

Energiprojekt

Område Beskrivning Besparing
Belysning Utbyte av armaturer, övergång till LED-ljus, belysningsstyrning vid kajer/planer. Minst 900 000 kWh per år motsvarande cirka 82 ton CO2 per år
Värme & Ventilation Modernisering med värmeväxlare, värmepumpar, ventilation med återvinningssystem, timrar. Sänkta temperaturer bl a i lagerutrymmen.

 

Fjärrvärme och biogas har ersatt naturgas för uppvärmning.

Energieffektivisering, kalkyl görs för beräknat utfall av respektive åtgärder i de fall de inte kan mätas separat.

 

Betydande minskning av CO2– utsläpp och bättre energimix, då fossilt bränsle för uppvärmning fasas ut.

Solenergi En navigationsfyr och ett navigationsmärke på västra pirhuvudet förses med energi från solen via tio solpaneler. Förbättrad energimix
Laddinfrastruktur för elfordon Sex laddpunkter för eldrivna fordon (externa) är installerade på THAB:s parkering mellan Hamngatan 9 och Centralstationen. Förbättrad energimix. Förbättrad laddinfrastruktur för elfordon, förnybart drivmedel.


(Klicka på resp. diagram för att förstora)