Pågående

LARS

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), fanns möjlighet att via fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ansöka om medfinansiering för bl a byggande av transportinfrastruktur. Trelleborgs Hamns ansökan ”LARS” var en av tre svenska projekt som beviljades medel i EU-kommissionens utlysning ”2017 CEF Transport Blending Call”.

Projektet som har arbetsnamnet LARS – Long Term Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg, har beviljats bidrag till fortsatt utbyggnad och flytt av hamnen sydost för de aktiviteter som är planerade att utföras till och med 2021.

Följande aktiviteter ingår i projektet:

1) Landutfyllnad av ytor i östra delen av hamnen

2) Byggnation av FL 13 och Läge 14

3) Utfyllnad och byggnation FL 7

4) Passage över järnväg från västra till den östliga nya delen av hamnen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 augusti 2017 till den 31 december 2021.

MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

Vi är fyra partners som fått ett gemensam projekt i Connecting Europe Facility (CEF) prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) godkänt 2015. Koordinator för projektet är Swinoujscie Hamn,  som är den partner som har störst investering i projektet. Den andra polska partnern Unity Line Limited har aktiviteter i projektet men de söker inte bidrag för dessa. Investeringarna för Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Kommun på den svenska sidan är betydligt lägre.

I Swinoujscie hamn kommer man bland annat att anpassa två färjelägen till ett som kan ta emot längre och större färjor, man kommer att bygga en ny intermodal terminal samt göra nya uppställningsytor för att få en bättre logistik i hamnen.

Trelleborgs Hamn  kommer att göra klart sista delen av elanslutningen i färjeläge 5 och får också bidrag för flera studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utanför hamnområdet. Trelleborgs kommun  har liksom Trelleborgs Hamn tagit med åtgärder för vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utom hamnområdet, Truck och Logistikcentra på 9E, Infart från öster, planprogram ringled, E6/E22 – Rv9.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2014 till den 31 december 2021.

 

Real Time Ferries

Real Time Ferries är ett EU-projekt med syfte att ta fram ett gemensamt och enhetligt system för att dela information om avgångs- och ankomsttider för fartyg. De som registrerar sig i Real Time Ferries delar med sig av information till systemet men har även möjlighet att hämta information i realtid som man sedan använder för att förbättra servicen till sina kunder.

Trelleborgs Hamn deltar i projektet, tillsammans med Stena Line och Hogia, med målsättningen att använda informationen för att möjliggöra föravisering av hämtningar/lämningar av trailers. Information om en fartygsankomst från rederiet knyts ihop med en enhetsbokning i Trelleborgs Hamn och görs tillgänglig för åkeriet. Åkeriet kompletterar informationen via ett webbgränssnitt med chaufförens namn och dragbilens registreringsnummer och skickar tillbaka det till Trelleborgs Hamn. Samtidigt skapas en arbetsorder att hämta enheten som skickas ut till chaufförens mobiltelefon via en app. När enheten är lossad i hamnen kan chauffören komma in i hamnen via en QR-kod.

22 partners (exempelvis THAB, Sjöfartsverket, Stena Line, Rostock Port, Skånetrafiken).

Lead partner är Universitet i Rostock.

Projektet pågår mellan 25 maj 2017 – 30 september 2020 (3 år).

Mer information om projektet finns att läsa här www.realtimeferries.eu                    

                                             
 

 

Clusters 2.0

Projektet syftar till att utveckla hållbara och multimodala transportaktiviteter i ScanMed-korridoren. Fokus ligger på att ha en sammanhängande transportkedja med diverse transportföretag.
Trelleborgs Hamn bidrar med kunskap och erfarenhet som en del i transportkedjan.
 
29 partners, bl a THAB, Heathrow Airport och Procter & Gamble. Lead partner är PTV Planung Transport Verkehr AG

Projektet pågår mellan augusti 2017 – juli 2020 (3 år)

Mer information om projektet www.clusters20.eu


Clusters 2.0 project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 723265