Pågående

LARS

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), fanns möjlighet att via fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ansöka om medfinansiering för bl a byggande av transportinfrastruktur. Trelleborgs Hamns ansökan ”LARS” var en av tre svenska projekt som beviljades medel i EU-kommissionens utlysning ”2017 CEF Transport Blending Call”.

Projektet som har arbetsnamnet LARS – Long Term Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg, har beviljats bidrag till fortsatt utbyggnad och flytt av hamnen sydost för de aktiviteter som är planerade att utföras till och med 2021.

Följande aktiviteter ingår i projektet:

1) Landutfyllnad av ytor i östra delen av hamnen

2) Byggnation av FL 13 och Läge 14

3) Utfyllnad och byggnation FL 7

4) Passage över järnväg från västra till den östliga nya delen av hamnen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 augusti 2017 till den 30 juni 2022.

MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

Vi är fyra partners som fått ett gemensam projekt i Connecting Europe Facility (CEF) prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) godkänt 2015. Koordinator för projektet är Swinoujscie Hamn,  som är den partner som har störst investering i projektet. Den andra polska partnern Unity Line Limited har aktiviteter i projektet men de söker inte bidrag för dessa. Investeringarna för Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Kommun på den svenska sidan är betydligt lägre.

I Swinoujscie hamn kommer man bland annat att anpassa två färjelägen till ett som kan ta emot längre och större färjor, man kommer att bygga en ny intermodal terminal samt göra nya uppställningsytor för att få en bättre logistik i hamnen.

Trelleborgs Hamn  kommer att göra klart sista delen av elanslutningen i färjeläge 5 och får också bidrag för flera studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utanför hamnområdet. Trelleborgs kommun  har liksom Trelleborgs Hamn tagit med åtgärder för vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utom hamnområdet, Truck och Logistikcentra på 9E, Infart från öster, planprogram ringled, E6/E22 – Rv9.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2014 till den 31 december 2022.