EU/bidragsprojekt

EU_logoTrelleborgs Hamn arbetar ständigt med att utveckla hamnen och har parallellt med infrastruktur-investeringarna arbetat med att söka bidrag från Transportenheten (TEN-T) på EU sedan 2005. Hamnen har på detta sätt fått delfinansiering på sina investeringar vilket är viktigt eftersom hamnen betalar samtliga investeringar med egna och/eller lånade medel. Trelleborgs Hamn är för närvarande engagerad i ett EU-projekt och har fått flera ansökningar godkända vilket bland annat beror på att Trelleborgs Hamn är en viktig del av Europas transportkorridorer. Trelleborg är Sveriges största RoRo-hamn, ett faktum som gjort att EU valt ut Trelleborg som en så kallad corehamn. Vi ingår också i en av de nio transportkorridorer som EU planerar för framtida transporter inom Unionen.

De investeringar vi fått godkända bidrag till är: Logistikcentrat, kombiterminalen på öster som kan ta 2 x 750 m långa tåg, färjeläge 9, besiktningsanläggning, truckdatorer, lasthanteringssystem, ombyggnad av färjeläge 8 inklusive spåranslutning, uppställningsytor, elanslutning, spillvattenmottagning, dagvattenrening, del av muddring och vågbrytare, färjeläge 10 som kan ta 240 m långa fartyg, tillfartsväg ovanför järnvägsspåren, planering för rivning och ny design av Mittelbron, landutjämning i den östra delen av hamnen, byggandet av kaj och ramper i färjeläge 13 och 14 inklusive muddring samt rivningsarbeten av befintliga järnvägsspår, asfaltering och markutjämning i färjeläge 7. 

Vidare har Trelleborgs Hamn erhållit finansieringsstöd i flertalet innovationsprojekt för att främja den tekniska utvecklingen inom transportindustrin i Europa.

_DSC9290Östersjöns klimatsmartaste hamn

Trelleborgs Hamn är glad över att ha blivit utvald att delta i olika projekt tillsammans med partners med dokumenterad kunskap i olika frågor rörande miljö och transport. Vi ser också att det är ett komplement till det projekt vi ansvarar för – CleanShip och även i vårt arbete med att sänka energiförbrukningen. Deltagandet i både CleanShip, Green Bridge Green EFFORTS och Swiftly Green befäster hamnens position som Östersjöns klimatsmartaste hamn. Konkret så innebär detta förutom att vi får hjälp att hantera miljöfrågor, att vi också får bidrag för något som vi skulle genomfört oavsett enligt vår miljöplan.