Svanen

Svanen

Det är med stolthet THAB kan informera om att vi i konkurrens med tyska hamnar har tecknat avtal med ”ArGe2 Baltic foundations” som kommer att bygga 82 vindkraftverk vid Kriegers flak. Tyskland är först ut med att bygga vindkraftverk vid Kriegers flak som är beläget ca 21 nM söder om Trelleborg.

Byggnationen startade i september 2013 och beräknas pågå till hösten 2014.

Välbekanta ”Svanen” kommer att utföra en del av arbetet. Hon ligger idag 23 september,  utanför Trelleborg  för att hämta nya besättningsmedlemmar som ankommer via Kastrup.

På byggplatsen finns det en s.k Jack-up rigg vid namn Goliath som bas för huvuddelen av arbetet.  Denna betjänas med konstruktioner av några fartyg som är knutna till byggandet. Därutöver finns det mindre s.k supply-fartyg som används till att transportera besättningar, förnödenheter och reservdelar.

ArGe2 Baltic foundations kommer under byggnationen att använda sig av Trelleborgs hamn som bas för hantering av ovannämnda och hamnen kommer regelbundet trafikeras av supply fartygen.

I projektets förlängda del kan det även bli aktuellt med större konstruktioner via hamnen.

Den tyska delen är den första av tre projekt vid Kriegers flak. Senare är det planerat att både Danmark och Sverige bygga vindkraftverk vid Kriegers flak.

För den intresserade som vill följa projektet går det att göra på deras tyska hemsida.

http://www.enbw.com/unternehmen/konzern/energieerzeugung/neubau-und-projekte/enbw-baltic-2/index.html

Svanen är en flytande kran, 80 meter lång, 78 meter bred och 105 meter hög och är den kran som har lyft tyngst i världen. Svanen användes bl a vid byggandet av såväl Öresundsbron som Stora bält bron. Efter Öresundsbron låg hon ca 5 år i Malmö och blev känd för många.