Projektmöte för Blue Supply Chains i Trelleborgs Hamn

Onsdagen den 6 mars arrangerade Trelleborgs Hamn tillsammans med Stena Line det tredje partnermötet i vårt EU-finansierade Interreg projekt ”Blue Supply Chains” på Waterfront i Trelleborgs Hamn.

Projektet ”Blue Supply Chains” stöder hamnmyndigheter och hamnoperatörer att minska koldioxidutsläppen i hamnverksamheten genom att främja elektrifiering, tillhandahålla alternativa bränslestrategier och upprätta gröna transportkedjor.

Trelleborgs Hamn deltar i projektet tillsammans med bland annat Hamburg Marketing, Rostock Hamn och Stena Line där man tillsammans kommer att utveckla den redan befintliga transportkedjan mellan Trelleborg och Rostock med fokus på låga utsläpp.

Stena Line kommer fokusera på att optimera sin järnvägsfärjetrafik mellan Trelleborg och Rostock. Trelleborgs Hamn och Rostock Hamn kommer att genomföra varsin kapacitetsanalys på den nuvarande järnvägen inom respektive hamn, med syfte att öka den gröna intermodala terminalhanteringen.

Projektet sträcker sig mellan den 1 januari 2023 till den 31 december 2025.

De första resultaten kommer snart att publiceras på projektets webbsida Blue Supply Chains – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)