Positiv start på 2021 för Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn som bygger ut och utvecklar hamnen i ett högt tempo har också haft en mycket positiv utveckling avseende volymer när vi summerar första halvåret 2021.

Skandinaviens största RoRo-hamn kan se ökade volymer inom alla segment när vi jämför 2021 års tal gentemot 2020 och inom flera segment är det extrema tal.

När det gäller lastbilar och trailers har vi hanterat 456 000 st vilket är drygt 77 000 fler än föregående år och det motsvarar en ökning med 20,4 procent.

Vår bedömning är att ökningarna som sker över alla våra fyra destinationer beror på många olika faktorer med bl a ökad e-handel och bygghandel som några av orsakerna, tillsammans med att vi och våra rederier har ett än bättre kunderbjudande med Europas bästa RoRo-hamn som bas.

I den konventionella järnvägstrafiken har Trelleborgs Hamn hanterat 14 800 vagnar vilket är en ökning med 53,1 procent och i den intermodala trafiken (kombination av trafikslagen sjö, järnväg och väg) så fortsätter den starka utvecklingen sedan 2020 och vi har hanterat 17 600 enheter och det motsvarar en ökning med 47,4 procent gentemot 2020.

Glädjande att notera är att personbilstrafiken börjar komma tillbaka nu när restriktionerna lättar. Vi har positiva tal för passagerare och personbilstrafiken med en ökning på cirka 8 procent inom båda segmenten och här kommer talen bli avsevärt högre när vi summerar Q3 då bokningsläget hos våra rederier är på en avsevärt högre nivå än under 2020.

Vi vill passa på att tacka våra kunder, kunders kunder, samarbetspartners och partnerhamnar för ett gott samarbete under pandemin som påverkat oss alla på olika sätt. Ta hand om er och njut av sommaren!