Panoramatur i stationshuset

Centralstation ext 039 komprimerad

 

Välkommen på en panorama tur i stationshuset Centralstation

Trelleborgs hamn är ägare till denna vackra stationsbyggnad som uppfördes 1897 och har renoverat byggnaden inför persontrafikens återkomst.

År 1897 när stationen invigdes så var detta ett kommunikations nav, för post, telegraf, telefon och järnväg. Byggnaden har förändrats och det har genom åren varit många olika aktiviteter inom fastighetens väggar.

Nu 118 år senare när vi ånyo gör en invigning har mycket hänt, mobilen har till exempel tagit över stor del av posten, telegrafen och telefon växel och det kommer nu att koncentreras på ett nytt  kommunikations nav för resande.

Stationen består av dels banhallen och vänthallen samt lokaler för olika verksamheter och Trelleborgs Hamn tror och hoppas att mixen av de företag som etablerat sig i stationshuset kommer att vara till stor glädje för alla passagerare och bidra till ökat resande med tåg.

För hamnen blir ett resecentrum en viktig del i vårt arbete med att utveckla hamnen och trafiken till/från Tyskland och Polen.