Mudderverk

Mudderverk

Idag, den 10/7, 12.00, påbörjades muddringen innanför de nya vågbrytarna.

Mudderverket Hector, från WASA Dredging i Finland, låter nu sin 12 m–skopa och 1500 hk utföra ett drygt jobb med att nå ett vattendjup på – 9 meter i ”den nya hamnbassängen”.

Cirka var 4:de vecka presenteras en uppdaterad ritning över muddrat område. Kan ses under fliken ”Ritning av utbyggnaden”.