Årsstämma

Årsstämma med Trelleborgs Hamn AB hålles tisdagen den 4 april 2017

kl 10:00 på plan 6 i Malmrossalen, Hamngatan 9, Trelleborg.

Föranmälan önskas på email:

trelleborgs.hamn@port.trelleborg.se

eller på telefon 0410-36 37 07

OSA senast den 30 mars