Almedalsveckan 2014

Onsdagen den 2 juli kommer Trelleborg att stå i fokus vid flera tillfällen på den Maritima mötesplatsen på Hamngatan i Visby. Också dagen därpå är Trelleborgs hamn engagerat i ett seminarium om havsmiljön.

På förmiddagen den 2 juli är det arbetet kring Cleanship som står på agendan. Det är Svenskt Marintekniskt forum som arrangerar ett seminarium kring Clean North Sea shipping och Clean Baltic Sea Shipping, båda projekten handlar om alternativa bränslen och land-el. Båda projekten har varit framgångsrika och har lett till att ett EU-projekt som initierats under namnet Clean Island Shipping. Clean Island Shipping kommer att handla om det speciella förutsättning som råder i europeisk inlandssjöfart. Trelleborgs hamn ledde arbetet med Cleanship som avslutades förra hösten.

Under eftermiddagen samma onsdag är titeln på första seminariet Vad betyder hamnarna för aktiebolaget Sverige. År 2012 hanterades 173 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. 95 procent av den svenska utrikeshandeln hanteras av de svenska hamnarna. 29 miljoner passagerare reste med färjor 2012. I samband med seminariet presenteras en rapport om hamnarnas direkta och indirekta sysselsättningseffekter. Rapporten har gjorts av Nils Bohlin från Handels utredningsinstitut. Han inleder klockan 14 med att presentera rapporten, därefter blir paneldiskussion fram till klockan 15.

En kvart senare tar Trelleborg över värdskapet under titeln Fem nedslag – Corehamnarnas betydelse för Hamn-Sverige. Talar gör Tommy Halén, VD i Trelleborgs hamn, Roger Danell, Luleå Hamn, Johan Röstin, CMP, Johan Castwall, Stockholms Hamnar samt Elias Wästberg, Göteborgs Hamn

Moderator är Mikael Castanius från Svenska hamnar. I panelen sitter Stephan Müchler, VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Ulf Bingsgård, Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Joachim Glassell, Svensk Handel, Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna samt Hans Rothenberg, Näringsutskottet, Riksdagen.

På torsdagen är ämnet Sjöfarten påverkar havsmiljön – vad kan bli bättre och hur ska det gå till? Det är Havs- och vattenmyndigheten som arrangerar seminariet och även här medverkar företrädare för Trelleborgs hamn med sin sakkunskap. Även här är platsen Maritima mötesplatsen.

Välkommen

Agneta Nilsson

Kommunikationsansvarig Trelleborgs Hamn AB

Telnr: 0709-369711, trelleborg.almedalen@port.trelleborg.se
Arrangör : Trelleborgs Kommun, läs mer om programmet på www.trelleborg.se/almedalen