Almedalen – Vilken roll spelar de svenska hamnarna i utvecklingen av svenskt näringsliv och internationella transportsystem?

Onsdagen den 6 juli kl. 14.45-15.45, Öresundshuset, Hästgatan 1

Utöver samtliga CEO från de svenska Core hamnarna deltar Karin Svensson-Smith (mp), Trafikutskottets ordförande och Boriana Åberg (m), ledamot Trafikutskottet samt Per Bondemark, VP och Inköpschef för SSAB tillika ordförande i Näringslivets Transportråd.

Läs mer om seminariet här