Invigning av hamnens fyra nya färjelägen

Idag var det dags för nyinvigning av Trelleborgs nya hamn och de fyra nya färjelägena tillsammans med Trelleborgs kommun. Infrastrukturminister Tomas Eneroth som skulle inviga hamnen blev tyvärr försenad p g a tekniska problem med planet, men till slut kom ministern till vår glädje.

– 80-90 procent av vår export går via sjöfarten, och Trelleborgs Hamn är en av Sveriges fem viktigaste hamnar. Nu med den här investeringen är den än viktigare, så det finns ett skäl att både EU, staten och regionen lägger mycket pengar på hamnen här. Ni ska veta att regeringen följer vad som händer i Trelleborg och i hela Skåne, för det här har betydelse för hela industri-Sverige, säger Tomas Eneroth.

Efter att Trelleborgs Hamn under flera år varit en bygg- och anläggningsplats står fyra nya färjelägen varav en 500 meter lång godskaj klara. Investeringen gör det möjligt att möta framtida volymökningar av gods, väsentligt öka kapaciteten av intermodala godstransporter, gods på järnväg och och förmåga att ta emot nästa generations RoRo-fartyg, så kallade Green Ships.

På invigningen deltog bl a politiker, representanter från statliga myndigheter, corehamnar, näringsliv kopplat till sjöfart och logistik samt press. Invigningen började med en guidad busstur i hamnen. Bland talarna fanns bl a kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Ann Kajson Carlqvist, representanter från Sveriges corehamnar som talade om vikten av statliga investeringar i anslutande infrastruktur, samt Trelleborgs Hamns vd Jörgen Nilsson som talade om vikten av att stärka och öka kapaciteten av intermodala godstransporter. Moderator var Thomas Frostberg.

Fler bilder från invigningen nedan, klicka för förstoring.

Foto: Roger Nellsjö

* Färjeläge 13 och 14 är medfinansierade av Europeiska unionen.