Fyren har fått ny ägare

Fyr 21

Kassunfyren som 1930 ersatte fyrskeppet Trelleborgs redd har bytt ägare. Fyren har köpts av Trelleborgs hamn för en krona.

Fyren som står precis i kanten av inseglingsrännan, sträcker sig än idag 14.5 meter över medelvattenytan. Den har idag ingen funktion eftersom leden är uppmärkt på annat sätt.

Sedan en tid tillbaka har Sjöfartverket, som ansvarat för fyrhållningen, gått ut med att de velat bli av med den. Och nu är affären i hamn. Nya ägare är Trelleborgs hamn.

Fyren är välkänd i Trelleborg och dessutom k-märkt, den får alltså inte förstöras eller flyttas. Den kommer alltid att stå kvar men nu bara med lite ledbelysning och lamporna kommer att riktas neråt fasaden för att inte blända sjöfarare så att deras mörkerseende störs.