Fartygsklarering

Trelleborgs Hamn AB har utökat sitt verksamhetsområde och erbjuder nu i egen regi fartygsklarering.

THAB besitter samtliga erforderliga tillstånd från berörda myndigheter och har personal med lång erfarenhet av fartygsklarering/dokumentation.

Allt arbete utföres enligt  Sveriges skeppsmäklarförenings standarvillkor, version 2013:1 samt FONASBA.

För frågor alternativt PDA kontakta:

Lars Sjöstrand på telefon  0410-36 37 19 eller E-mail agent@port.trelleborg.se