Author Archives: Mikael Simonsson

Flyktingmottagning i Trelleborgs Hamn

Trelleborgs hamns Trafik och Säkerhets chef Jim Leveau har initierat ett samarbete för att upprätta en rutin för flyktingmottagandet. Rutinen har tagits fram i samverkan med våra kunder rederierna Stena…

Trelleborgs Hamn i Almedalen

http://wwwSverige står nu i startgroparna för att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Vilken hänsyn kommer tas till EU:s transportpolitik och prioriteringar i den kommande planeringen? Vilken roll…