Author Archives: Marie Bennrup

EU-projektet SWIFTLY Green färdigställt

130 åtgärder för grönare transporter i Europa! Trelleborgs Hamn har varit partner i EU-projektet SWIFTLY Green 2013-2015 och när nu projektet slutförts finns en ny webbportal och en utvecklingsplan för grönare…

Virke till flisning i Maglarp

Handelskajen i Trelleborgs Hamn har under helgen fått en ny profil. Det beror på att cirka tre tusen kubikmeter virke har anlänt ifrån Kaliningrad och lagts direkt på kaj. Virket skall vidare till Maglarp för…

All Time High!

Trelleborgs Hamn har haft en kraftig ökning av volymerna under 2015 och nått ett nytt ALL TIME HIGH! Under 2015 nådde Trelleborgs Hamn de högsta volymerna någonsin. Framförallt är det…

Tåget kommer!

Den 12 december invigs Trelleborgs Centralstation efter omfattande renoveringsarbeten som startade i augusti 2014. Det finns all anledning att komma och besöka stationen med dess hyresgäster som äntligen får visa…