Årsstämman 2018

”Ännu en klang- och jubelföreställning”. Så avslutade hamnens nye styrelseordförande Jan Isaksson (M) Trelleborgs Hamns årsstämma i Parken den 9 april. Det har onekligen varit ett riktigt bra och händelserikt år för Trelleborgs Hamn AB. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,4 miljoner kronor, då bland annat Centralstationen och Tullkammaren såldes till Alsingevallen 2018.

Stämman för 2018 öppnades av hamnens avgående styrelseordförande Torbjörn Karlsson som lämnade över till Jan Isaksson som utsågs till ordförande att leda stämman. Årsstämman följde sedan dagordningen och beslut togs att fastställa resultat- och balansräkning samt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

I sitt anförande redogjorde vd Jörgen Nilsson för årets resultat, volymutveckling, väsentliga händelser, strategiska fokusområden samt planerna för den framtida utvecklingen.

Hamnen nådde åter nya rekordnivåer under 2018 både i antal fordon och passagerare. Under året passerade totalt 1 161 462 enheter och 1 831 290 passagerare. År 2026 visar prognosen att antalet fordon uppgår till 1,8 miljoner och antalet passagerare 2,5 miljoner. Genom utbyggnad och flytt av hamnen till det nya området i sydost kommer hamnen att klara ökade godsvolymer i ett längre perspektiv. Jörgen Nilsson berättade också att hamnen fått en bra start på 2019 där volymerna har ökat med 5,3 procent det första kvartalet.

Trelleborgs Hamn har nu fem transportkorridorer sedan TT-Line startade en ny linje till Klaipeda i Litauen i juni 2018.
– Vi är navet mellan Norden, Skandinavien och Europa, ingen annan hamn kan slå det, sa vd Jörgen Nilsson.

Vidare berättade Jörgen om hamnens unika satsning på THAB Academy, en 2-årig utbildning, för att ge fler medarbetare chansen att nå nya karriärvägar och betonade att arbetet med att vara Europas bästa RoRo-hamn kräver ständig utveckling. Den nya hamnen kommer vara betydligt mer digitaliserad och kräva ny teknik, så för att hänga med i utvecklingen gäller det att satsa på sin personal.

Tidplanen för hamnutbyggnaden fram till 2026 redovisades också. Byggnationen av färjeläge 13 och läge 14 är i full gång och ska stå klart 2020. Färjeläge 11 och 12 beräknas vara klara 2022. Roligt att notera är också att Trelleborgs Hamn tog emot sitt första kryssningsanlöp 2017 och i sommar ökar ”kryssningshamnen” med 100 % då två nya kryssningsbåtar ankommer den 5 juli samt den 8 juli.

Nya styrelsen
Jan Isaksson meddelade den nya styrelsen som kommer sitta i ett år, fram till den ordinarie årsstämman 2020.

Jan Isaksson (M), valdes som ordförande och som vice ordförande Bengt Andersson (SD). Åke Svensson (KD), Bengt Andersson (SD), Ann Lindqvist (S) och Leif Sjögren (C), Stefan Nilsson, Mats Nilsson och Jarmo Tonteri blir ordinarie ledamöter.

Nya styrelsesuppleanter blir: Thomas Svensson (M), Bo Appelgren (KD), Thomas Malmqvist (SD), Kenneth Pettersson (S) och Layal Chidiac (S).

Stämman avslutades med avtackning av avgående ledamöter Torbjörn Karlsson tillika ordförande, Gunilla Thysell, Torbjörn Lanker samt avgående styrelsesuppleanter Anna Nordstrandh, Catharina Blixen-Finecke, Johnny Nilsson, Hans Jeppsson-Berg, Helmuth Petersén och Bo Hansson samt avgående lekmannarevisorer Ruth Nyström-Lundberg och Jan-Eric Anselmsson.

Trelleborgs Hamns Årsredovisning 2018 kan du läsa här