Årsstämman 2017

Stämman för 2017 öppnades i sedvanlig ordning av hamnens styrelseordförande Torbjörn Karlsson som gjorde en kort tillbakablick över det gångna året. Han uttryckte sin glädje över att man tack vare ett förutseende arbete från styrelsens sida möjliggjort så att Trelleborg kunnat ta emot sitt första  kryssningsfartyg och att fler kommer att besöka hamnen och staden under 2019. Ett annat viktigt beslut är att påbörja arbetet med färjeläge 13 och kaj 14 och att konkretisera utbyggnaden och flytten av hamnen. 

Besök på Trafikutskottet och samtal med infrastrukturministern Tomas Eneroth har skett under fjolåret och man har haft möjlighet att dryfta stadens och hamnens frågor och upparbetat en bra kontakt med infrastrukturministern. Hamnen har även fått en viktig EU bidragsansökan beviljad med stöd för utbyggnaden och 2017 var det åter ”all time high” med ökad trafik i hamnen.

Årsstämman följde sedan dagordningen och beslut togs att fastställa resultat- och balansräkning samt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Trelleborgs Hamns vd Jörgen Nilsson, gav information om den ökande omsättningen som ett direkt led av ökade volymer under året vilket är mycket positivt med + 6,8 % på lastbilar och trailers samt + 7,9 % på personbilar. Jörgen berättade också att Trelleborgs Hamn fått ett nytt certifikat för ISO 9001 och 14001:2015 utan någon anmärkning vilket tyder på ett välskött företag med god intern kontroll. Jörgen informerade även om det senast godkända EU bidragsprojektet ”LARS” som står för Long Term Achievements: Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg. Projektet har en budget på 48,3 miljoner Euro och med möjliga bidrag på 9,6 miljoner Euro. Några av de väsentliga händelser som Jörgen informerade om var invigningen av landel, Stena Line har nu två fartyg anslutna i hamnen, information i Riksdagen samt deltagande i Almedalen.

När det gäller framtiden så menar Jörgen att hamnen fått en bra start, under början av 2018 har trafiken fortsatt att öka. Byggnationen av nya in-checkningen är i full gång och beräknas vara klar inför sommaren. Under året kommer färjeläge 13 och kaj 14 att börja byggas. TT-Line har förlängt ett av sina fartyg med 30 m och det kommer att gå i trafik under våren.

Jörgen Nilsson tillträdde som vd i Trelleborgs Hamn AB den 16 oktober 2017 och ser med tillförsikt på framtiden, på längre och större fartyg, en effektivare hantering med kortare liggetid, digitalisering och kanske till och med fler rutter.

Trelleborgs Hamns Årsredovisning 2017 kan du läsa här