Årets Lyft

Det blev Trelleborgs Hamn som fick ta emot priset ”Årets Lyft” som delades ut av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Godstransportråden utser årligen och det var 10:de året som priset delades ut till ett företag inom sin region som vinner priset Årets lyft till företag som arbetat för att synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar. De regionala vinnarna tävlar sedan om vem som får utmärkelsen ”Årets Lyft” i Sverige i samband med den årliga Godsetdagen. Det har blivit lite av en tradition att priset Godstransportrådet i Skåne/Blekinge delats ut på Trelleborgs Hamns Transportkonferens.

Trelleborgs Hamn är mycket stolta över att få priset som tilldelades med motiveringen:
”Med ett strategiskt geografiskt läge och en naturlig del i EU’s Core Network (TEN-T), kan det tyckas enkelt att bedriva verksamhet i Trelleborgs hamn. Dock visar här kommunen och hamnen tydligt att man inte nöjer sig med en ”vanlig hamnverksamhet”. Ett mycket tydligt fokus på miljö och hållbarhet präglar såväl löpande verksamhet som gjorda och kommande investeringar i ökad kapacitet och effektivitet. Stora investeringar har gjorts för att nå målen, men även en lång rad smärre ekonomiska satsningar har visat sig gynnsamma. Bland annat har flera olika energiåtgärder genomförts för miljöns bästa, liksom ett antal förändringar av fordonsparken som minskat sina CO2-utsläpp med 20 % årligen. Genom denna drivkraft gynnas inte bara den egna verksamheten, utan det ger även ringar på vattnet till andra hamnar i landet att följa Trelleborgs hamns goda exempel i miljötänk”.

Tommy Halén som mottog priset var glad åt att hamnens miljöarbete uppmärksammats och tackade alla duktiga medarbetare som dagligen arbetar med att begränsa miljöpåverkan. Målsättningen med att bibehålla och att vara Östersjöns miljö smartaste hamn fortsätter.