All Time High!

Lastbilstrafik i Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn har haft en kraftig ökning av volymerna under 2015 och nått ett nytt ALL TIME HIGH!

Under 2015 nådde Trelleborgs Hamn de högsta volymerna någonsin. Framförallt är det antalet lastbilar och trailers som ökat under förra året och uppgick till 674 215 enheter. Jämfört med 2014 års siffror är det en ökning med 7,8 %, lastbilsgodset ökade med 7,8 % under samma period.

Trelleborgs Hamn har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt läge i förhållande till kontinental Europa och volymökningen ökar på både Tysklands- och Polen-trafiken. Den procentuellt största ökningen ligger på trafiken till Polen där vi under året tagit nya marknadsandelar jämfört med 2014.