Vattenutmaningen – Hur möter vi den?

Frågan lyftes på ett seminarium på Maritima Mötesplatsen i Almedalen på måndagens eftermiddag av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Trelleborgs Hamn AB.

Dagens moderator Karl-Erik Grevendahl från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren öppnade med att säga det är glädjande att vatten nu kommit upp som en stor och viktig global fråga. När han försökte lyfta frågan för ett par år sedan var det något man skrattade åt, då vatten inte ansågs vara någon bristvara. Idag är de inte längre en självklarhet att ha dricksvatten i kranen.

I paneldebatten deltog företag som deltagit i rapporten Vattenutmaningen: Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten, Pär Holmgren, Naturskadespecialist på Länsförsäkringar, Tina Robertsson, Director Product Development & Realisation and R&D, The Absolut Company AB, Jörgen Nilsson, VD, Trelleborgs Hamn, Jan Secher, CEO, Perstorp AB och Kjerstin Ekvall, Senior Advisor, Sysav AB.

Från diskussionen framkom bl a att Havs- och Vattenmyndigheten har en viktig uppgift att jobba mera koordinerat och fortsätta arbetet med sina tre viktiga prioriteringar.

Det finns också ett behov av innovation och att ändra inställning till t ex vattenförbrukning för olika företag och verksamheter att man tar vara på vattenresurserna i systemet och minskar den totala vattenanvändningen. Vi behöver prioritera helheten och ha ett långtidsperspektiv när det gäller vatten för att kunna bli vattenneutrala.

Se seminariet på bifogad länk: https://youtu.be/4Pbvsf_nDkA

Text och bild, Agneta Nilsson, Trelleborgs Hamn AB