Fastighet

 

Apelsinhuset 026 komprCentralstation ext 039 komprimeradLogistik lastn 024

Trelleborgs Hamn – Sveriges sydligaste hamn

Trelleborgs Hamn AB äger ett stort antal fastigheter och har en fastighetsavdelning som tillika är ansvarig för underhåll och reparation i hamnen. Trelleborgs Hamn är Sveriges sydligaste hamn, dessutom en av Sveriges största. Ytmässigt omfattar hamnområdet totalt 700 000 kvadratmeter. Hela hamnanläggningen, inklusive de fastigheter som finns på området (med en totalyta på 60 000 kvadratmeter) ägs sedan 2005 av Trelleborgs Hamn AB. Fastigheterna hyrs ut till företag med anknytning till de verksamheter som bedrivs i hamnen.
 
Marken används bland annat för lagerhållning, parkering och godshantering. Trelleborgs Hamn hyr även ut mark och fastigheter till externa kunder.
  
Centralstationen som byggdes 1897, har renoverats inför öppnandet av pågatågstrafiken i december 2015, ägs och förvaltas av Trelleborgs Hamn.
Välkommen in och se stationen från insidan! Centralstation
 
Hamnens logistikcenter är en större lagerlokal där vi med en uppvärmd yta på 10 000 kvadratmeter lagerhåller gods som tas in via järnväg och skickas iväg via lastbil.