Vägbeskrivning

Besök till hamnkontoret skall alltid anmälas i förväg till TPC eftersom hamnen ligger inom ISPS-område. Nedan finns hänvisning till hamnkontoret som kan kopieras och skickas till besökare för att underlätta ankomsten till Trelleborgs Hamn!

Hänvisning till HK

How to get to Trelleborg