Kvalitet

Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet överstigande 1.350 GT (gross tonnage).

Miljö

Trelleborgs Hamn AB är sedan 2004 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Certifikat ISO 14001:2004

Kvalitet

Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 sedan 2002.

Certifikat ISO 9001:2008

Säkerhet

Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security Code) sedan 1 juli 2004.