Organisation

Företaget har ca 125 årsanställda och verksamheten bemannas huvudsakligen enligt följande:

Hantering färjor och kombitrafik

11 team som är uppdelade i:

4 team med 9 stuveriarbetare
5 team med 4 stuveriarbetare
2 team med 3 stuveriarbetare
Därutöver finns 14 ”extringar” som resurs när behov uppstår, vid sjukdom, semestrar, m m.

Oljehamnen

Bemanningen planeras och tillsätts med personal från färjor/kombi respektive logistikavdelningen.

Logistikavdelning med lager och omlastningar samt Skeppsmäkleri

7 lagerarbetare, varav 1 logistikadministratör, och 2 personer med delade roller, 50 % logistikadministratör och 50 % skeppsmäklare. På avdelningen finns även en chef för logistik och skeppsmäkleri som ingår i Administrationen.

Handelskajen – lossning och lastning av handelsfartyg

Bemanningen planeras och tillsätts med personal från logistikavdelningen.

Trafikledning (TPC)

7 trafikledarassistenter arbetar efter rullande schema.

Underhåll/Drift

9 servicemän som arbetar dagtid.

Verkstad

3 maskinreparatörer arbetar dagtid + verkstadschef som ingår i Administrationen.

Administration och ledning

23 personer som arbetar dagtid.