Teamchef Produktion

Produktion/stuveri är det största affärsområdet inom Trelleborg Hamn. Det innefattar lossning och lastning av fartyg, trossföring samt dirigering av trafik med mera. Vi har nu behov av att rekrytera en ny Teamchef med ansvar för två av våra fyra skiftgående team.

Produktion/stuveri består av 60 personer uppdelade i fyra team samt en pool med timanställda. Det finns två Teamchefer med ansvar för två team vardera. Teamcheferna ingår i Produktionsledningen och rapporterar till hamnens Produktionschef.

Som Teamchef är dina huvudsakliga ansvarsområden följande:

–  Personalansvar för 30 personer samt ett antal visstidsanställda.

–  Ansvar för att kundernas krav tillgodoses samt att färjorna avgår i rätt tid med rätt last.

–  Utgöra ett kontinuerligt stöd i personalens dagliga arbete samt initiera, driva och följa upp
    olika förbättringsaktiviteter och projekt.

–  Driva arbetsmiljöarbetet i hamnen och ingå i företagets skyddskommitté samt
    arbetsmiljöansvar för dina medarbetare och initiera och driva arbetsmiljöförbättringar.
 
–  Personalutveckling via medarbetarsamtal, strategisk kompetensutveckling, coachning och
    informationsmöten med personalen.

–  Driva förbättringsaktiviteter som framkommit ur medarbetarundersökningen.

–  Samverkan för att upprätthålla goda relationer med facket samt representera
    arbetsgivarsidan via deltagande i företagets samverkansgrupp.

–  Ansvar för bemanning, semesterplanering, personalärenden, rehabilitering osv ingår
    också.

Som person är du naturlig ledare med förmåga att ta initiativ, fatta beslut och driva projekt och uppgifter till avslut. Du är en prestigelös lagspelare med hög integritet och förmåga att lösa problem. Du blickar framåt och fokuserar på förbättringar. Du har stort intresse av personalutveckling och arbetsmiljöfrågor och du är en god kommunikatör.

Du har gymnasieutbildning och flera års erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar, företrädesvis inom hamn eller produktion. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat och behärskar Officepaketet utan problem. B-körkort är ett krav. Arbetstiden är tvåskift måndag till fredag.

Om du vill ha ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Jonas Pedersen på tel 0410-363717. För frågor om din ansökan kontakta HR-chef Marita Östberg på tel 0410-36 37 25.

Vi behöver din ansökan till ansokan@port.trelleborg.se senast den 14 december 2018.

Trelleborgs Hamn AB är Skandinaviens största RoRo-hamn samt Sveriges näst största hamn avseende godston. Under 2017 hanterade hamnen 11 miljoner ton gods fördelat på ca 726 000 enheter. Trelleborgs Hamn AB, som ägs av Trelleborgs kommun, svarar för drift, underhåll och investeringar i den helägda hamnanläggningen. Bolaget har 135 medarbetare och omsatte 2017 ca 234 Mkr. Trelleborgs Hamn AB arbetar för ständig tillväxt och utveckling där stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare samt hållbar miljö står i fokus.