Möt våra medarbetare

Trelleborgs Hamn har en stor variation av yrkesroller och en bredd av olika kompetenser. Alla anställda fyller en viktig funktion för att våra kunder ska vara nöjda med Trelleborgs Hamn och för att vår verksamhet ska kunna utvecklas framåt.

Möt några av våra medarbetare för att förstå hur vi arbetar som ett team och varför alla roller är så viktiga för hamnen.

Vi ställde tre frågor:

1. Vad är din roll i hamnen?

2. Vad är det bästa med att jobba i Trelleborgs Hamn?

3. Vad har du för utbildningsbakgrund?

Jimmi – Hamnarbetare

Som hamnarbetare är det jag och mina kollegor som utför det praktiska arbetet gentemot våra kunder i form av lossning och lastning av deras fartyg. Vårt främsta fokus är att fartygen avgår i rätt tid med rätt last.

Läs mer

 

Ulf – Teknisk utvecklingsansvarig

Min roll är att driva hamnutvecklingen framåt avseende teknik och infrastruktur, exempelvis vid om- och nybyggnation, anläggning av nya kajer samt inköp av fordon och maskiner.

Läs mer

 

Birgitta – Miljöansvarig

Min roll innebär att kontinuerligt driva arbetet med att förbättra hamnens miljöprestanda. Jag säkerställer även att vi som företag uppfyller lagar och regler inom miljöområdet samt klarar våra miljötillståndsvillkor. 

Läs mer

 

Niklas – Teamchef

Som teamchef i hamnen är jag ansvarig för två team bestående av totalt cirka 30 hamnarbetare inom hamnens huvudsakliga verksamhetsområde – färjehanteringen.

Läs mer

 

Agneta – EU-ansvarig

Min roll är att driva hamnens EU-projekt i syfte att erhålla ekonomiska bidrag som möjliggör förverkligandet av våra framtida utvecklingsplaner, främst avseende infrastruktur.

Läs mer

Petronella – Kommunikatör

Som kommunikatör i hamnen är min roll att informera om Trelleborgs Hamn och vår verksamhet. Det handlar både om vad som är aktuellt i dagsläget och våra framtida utvecklingsplaner.

Läs mer