Vision 2025

Första steget, Vision 2010/2015, är nu avslutat. I Vision 2025 fortsätter hamnens utbyggnad och expansion och Trelleborgs Hamn AB planerar att investera och bygga tre nya färjelägen, ett läge för handelsfartyg, nya ytor, överfart järnväg, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan.

         

Oktober 2014                                                              Vision 2025