Landel

Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för den allmänna luftkvaliteten.

Vi erbjuder rederikunderna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färja M/S Skåne mellan Trelleborg och Rostock är från våren 2017 ansluten till landel vid kajuppehåll som varar mer än två timmar. Även Stena Lines färja M/V Mecklenburg-Vorpommern liksom Unity Lines färja M/V Gryf, mellan Trelleborg och Swinoujscie, är förberedda för elanslutning.