Landel

Landel

Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för den allmänna luftkvaliteten.

Vi kan erbjuda rederikunderna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor mellan Trelleborg och Rostock, M/S Skåne och Mecklenburg-Vorpommern samt Unity Lines färja Gryf mellan Trelleborg och Swinoujście, har förberetts för elanslutning och kommer att vara de första fartygen som kopplar in sig på landel i Trelleborgs Hamn.