Energi

20141203 6 st vindkraftverk TrellEco1Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande projekt för ett effektivare resursutnyttjande. Inom detta område finns tydliga besparingsmål uppsatta för de kommande åren.

Energiprojekt

Område  Beskrivning Besparing
Belysning Utbyte av armaturer, övergång till LED-ljus, belysningsstyrning vid kajer/planer.  Minst 900 000kWh per år motsvarande cirka 82 ton CO2 per år
Värme Ventilation Modernisering med värmeväxlare, värmepumpar, ventilation med återvinningssystem, timrar. Sänkta temperaturer bl a i lagerutrymmen.

Fjärrvärme och biogas har ersatt naturgas för uppvärmning.

Energieffektivisering, kalkyl görs för beräknat utfall av respektive åtgärder i de fall de inte kan mätas separat.

Betydande minskning av CO2– utsläpp och bättre energimix, då fossilt bränsle för uppvärmning fasas ut.

Solenergi Pirhuvudena på östra och västra sidan drivs av energi från solen via tio solpaneler samt ett mindre vindkraftverk. Förbättrad energimix
 Vindkraft Sex vertikala vindkraftverk 19 meter höga med vardera en maxeffekt på 20 kW färdigställdes under 2014. De har låga ljudnivåer.  

 


Diagram3
   Diagram2  

 

Diagram1