Pågående

MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

Vi är fyra partners som fått ett gemensam projekt i Connecting Europe Facility (CEF) prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) godkänt 2015. Koordinator för projektet är Swinoujscie Hamn,  som är den partner som har störst investering i projektet, de kommer att investera 29 812 872 Euro och har fått beviljat bidrag på 22 437 167 Euro, den andra polska partnern Unity Line Limited har aktiviteter i projektet men de söker inte bidrag för dessa.

Investeringarna på svenska sidan är betydligt lägre och tillsammans kommer  Trelleborgs Hamn AB,  Trelleborgs Kommun att investera 6 221 500 Euro och har möjlighet att få 2 739 200 Euro i bidrag.

I Swinoujscie hamn kommer man bland annat att anpassa två färjelägen till ett som kan ta emot längre och större färjor, man kommer att bygga en ny intermodal terminal samt göra nya uppställningsytor för att få en bättre logistik i hamnen.

Trelleborgs Hamn  kommer att göra klart sista delen av elanslutningen i färjeläge 5 och får också bidrag för flera studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utanför hamnområdet. Total investeringskostnad 12.3 MSEK, totalt bidrag 6.7 MSEK. Trelleborgs kommun  har liksom Trelleborgs Hamn tagit med åtgärder för vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utom hamnområdet, Truck och Logistikcentra på 9E, Infart från öster, planprogram ringled, E6/E22 – Rv9, total investeringskostnad 35 MSEK, totalt bidrag 16.5 MSEK.  

sw_tentea_beneficiaries_logo3

Vindkraftsprojekt

Projektet gäller test, utvärdering och demonstration i Trelleborgs Hamn av en ny typ av vertikalt vindkraftverk med tillhörande ställverk. Vid ett lyckat utfall skall vindkraftverk av denna typ, i samspel med andra energikällor genom ett smart styrsystem, delvis kunna ersätta dagens fossilberoende energianvändning för hamnens behov av el för olika stödsystem, landel och avfallshantering. Projektet är en fullskaledemonstration med sex verk som behövs för el till ett reningsverk i hamnen som renar dagvatten från hamnen och Trelleborgs stad samt för hamnens elförsörjning i stort. Det ger möjlighet att bedöma och utveckla verken och styrsystemet som en fungerande fossiloberoende smart energilösning för stödsystem i svenska hamnar.  Projektet genomförs av Trelleborgs Hamn, Energimyndigheten och Trelleco Energy.

Energimyndigheten