Sjöräddningen får nya lokaler i hamnen

På Hamnens Dag 2017 skänkte Trelleborgs Hamn AB två paviljonger till Sjöräddningssällskapet i Trelleborg. Med anledning av att hamnens nya check-in blev färdig i somras verkställs donationen och Sjöräddningssällskapet får istället ta emot Stena Lines tidigare fraktkontor.

Med hjälp av Trelleborgs Hamns truckar har nu byggnaden fraktats bort till kajen där Sjöräddningen har sin bas. Huset rymmer både omklädningsrum, dusch och en föreläsningssal, vilket de två paviljongerna saknade.

Trelleborgs Hamn ser mycket positivt på att Sjöräddningen har en station i hamnen så att de kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av gåvor och sponsring. Med den nya lokalen hoppas Trelleborgs Hamn på ett fortsatt gott samarbete och att Sjöräddningens frivilliga eldsjälar, som är beredda att ställa upp dygnet runt, året om, kan stanna i hamnen på lång sikt.