Regeringen tillstyrker en ny ansökan för slutförandet av hamnutbyggnaden

Trelleborgs Hamn har fått besked att regeringen tillstyrker en ny bidragsansökan i EUs Blending Call. Trelleborgs Hamn ska vara med och söka om bidrag på en miljard Euro från EUs Connecting Europe Facility (Transeuropeiska transportnätet). Denna gång ansöker Trelleborgs Hamn om att få bidrag till hela den fortsatta utbyggnaden av hamnen som ska vara klar 2023.

I ansökan har Trelleborgs Hamn bl a med investeringskostnader för att bygga tre nya färjelägen (11, 12 och 13), en ny handelskaj (läge 14), check- in samt en anslutningsväg från öster samt utfyllnad och färdigställande av uppställningsytor.

Trelleborgs Hamn har avslutat den första etappen av hamnflytten och aktiviteterna i denna ansökan avser slutförandet av utbyggnaden av hamnen. Den totala kostnaden för att färdigställa utbyggnaden av hamnen beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor och vårt önskemål är ett möjligt bidrag på 20 procent på investeringsbeloppet som i denna etapp är ca 260 miljoner kronor.

För mer information kontakta Agneta Nilsson, Manager Communication, Public Affairs & Funding, +46 410 36 37 11

Läs mer här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/