Almedalen

Vattenutmaningen på Maritima Mötesplatsen – seminarium tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Hav och Vatten.