Årsstämma 2017-04-04

Trelleborgs Hamns årsstämma hölls liksom tidigare år i Malmrossalen på Hamngatan 9 i Trelleborg. Stämman öppnades av hamnens ordförande Torbjörn Karlsson som också hälsade välkomna. Jan Isaksson, hamnens vice ordförande valdes till ordförande på stämman som sedan följde den godkända dagordningen och fastställde både resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt gav ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Som sista punkt på stämman rapporterade hamnens VD Tommy Halén såväl om det gångna verksamhetsåret som framtiden. Den dagsfärska nyheten att ett kryssningsfartyg kommer att lägga till i Trelleborgs Hamn den 19 juli med 1200 passagerare möttes av positiva reaktioner bland åskådarna. En annan positiv nyhet är att Stena Lines fartyg ”Skåne” kommer att landelanslutas under april månad.

2016 har varit ett händelserikt år och Tommy informerade bland annat om trafikutvecklingen som under året varit positiv och som åter slutade med All time high med 680.000 enheter i hamnen. Vidare berättade han bland annat om nya check-in, Hamnens dag, Almedalsveckan, försäljningen av Hamngatan 9, Transportkonferensen, hamnens pågående EU-projekt tillsammans med Trelleborgs kommun och Swinoujscie hamn samt vad som har hänt på miljösidan såsom godkänt verksamhetstillstånd, nya miljövänliga arbetsfordon och hamnens pris för hållbar samhällsbyggnad. Tommy avslutade stämman med att visa diagram på minskade utsläpp i hamnen trots de ökade volymerna.